Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Využití objektu bývalé školy Třebonice

01. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 48/2000

I. Souhlasí


s využitím bývalé školy Třebonice na objekt nájemního bydlení v malometrážních bytechII. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 29.02.00požádat o státní dotaci na vznik cca 90 nájemních obecních bytůIII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


KT: 29.02.00a) předložit MR vyhlášení výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace pro


přestavbu tohoto objektu na malometrážní bytyb) zahrnout tuto investiční akci do “zásobníku plánovaných investic” rozpočtu MČ P 13


na rok 2000IV. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


KT: 29.02.00předložit místní radě variantní návrh využití některých stávajících objektů MČ P 13 pro Dům seniorů