Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Využití objektu bývalé školy Třebonice

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 21/2000


 

I. bere na vědomí


předložený materiál, týkající se  využití bývalé školy Třebonice



II. ukládá









*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 01.02.00



v součinnosti se ZS Dvořákem a radním Kuželem zajistit dopracování studie na způsob využití budovy bývalé školy firmou D Plus dle zadání včetně doporučení ekonomicky výhodnější varianty a předložit MR k rozhodnutí