Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Využití objektu “KOMA”

06. 10. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 134/1999


 
 


 


I. Souhlasí


 


se záměrem rekonstrukce objektu “KOMA” ve Stodůlkách (v případě dlouhodobého pronájmu části objektu naší městské části) a s jeho využíváním pro účely dle návrhu Sociálního odboru MÚ P 13


II. schvalujeuvolnění finančních prostředků ve výši cca 370 000 Kč na rekonstrukci objektu z vedlejší hospodářské činnosti MČ P 13III. pověřuje

*


ZS Ing. Dvořáka


[MIDV]


KT: 31.12.99


zajištěním realizace rekonstrukce objektu “KOMA”