Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Využití objektu “ubytovna Heranova” pro zaměstnankyně Policie ČR

12. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 11/1999

 

usnesení  č. 011  z 1.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 12.1.1999


 


     I.     Souhlasí             


    


s využitím bytu 3+1 v Heranově ul. 1547 jako ubytovny pro policistky Místního oddělení policie ČR Stodůlky


 


     II.       STANOVUJE  


 


výši měsíčního nájemného včetně paušálu za služby částkou 7 500 Kč (tj. 1500 Kč/osoba)


 


     III.     ukládá       


 

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.01.99


 


zabezpečit všechny náležitosti, včetně nájemních smluv, spojené s touto problematikou