Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výzva více zájemcům – nákup 7 osobních automobilů – vyhlášení vítězné nabídky

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 97/1999

 

usnesení  č. 097  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


     I.     Souhlasí             


 


s doporučením výběrové komise pro posouzení a hodnocení nabídek – nákup automobilů.


 


     II.     vyhlašuje                   


 


jako nejvhodnější k uzavření smlouvy nabídku firmy Auto STYL, a.s., Jeremiášova 3, Praha 5


 


     III.     ukládá       

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.03.99


 


ve spolupráci s legislativně právním odborem připravit definitivní text smlouvy s vítěznou firmou na auta, poskytnutá MČ P 13 formou leasingu v této konfiguraci:


 


1 x Octavia Laurin-Klement


3 x Octavia sedan


2 x Felicia combi LXI 1.3


1 x vanplus


 


     III.     pověřuje             

*


Starostu  Ing.Bratského


[STAR]


T: 31.03.99


 


podepsat smlouvu s vítěznou firmou Auto STYL, a.s., Jeremiášova 3, Praha 5