Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na projektový management výstavby polyfunkčního objektu radnice Prahy 13

21. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 23
Číslo usnesení: UR 670/1999


 
 


 I. vyhlašujevýzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovitele zakázky na projektový management výstavby polyfunkčního objektu radnice Prahy 13II. schvalujekomisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:


člen: náhradník:


Ing. Petr Bratský Ing. Walter Kricner


Ing.Milan Dvořák Petr Weber


Ing. Karel Mozr Zbyněk Pastrňák


RNDr. Miloš Gregar JUDr. Monika Nejedlá


Petr Kužel RNDr. Tomáš Páv


Mgr. Karel Vostárek Ing. Arch. Vladimír Krátký


Radim Soukup PhDr.Lubomír Chudoba


tajemník komise: JUDr. Kateřina Černá


přizván s hlasem poradním: tajemník MÚ Ing. Oldřich FialaIII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 23.12.99vyzvat firmy uvedené v příloze materiálu k podání nabídky na zhotovitele zakázky