Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovení zakázky “Výměna rozvodů a regulátorů pro chemickou úpravu vody v objektu bazénu Gymnázia J. Heyrovského, Mezi školami 2475, Praha 5”

18. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 265/1999

I. vyhlašuje


výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovitele zakázky “Výměna rozvodů a regulátorů pro chemickou úpravu vody v objektu bazénu Gymnazium J.Heyrovského, Mezi školami 2475, Praha 5”II. schvalujekomisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:


členové náhradníci


Ing. Dvořák p. Kužel


Ing. Mozr Ing. Němejc


RNDr. Bauer (ředitel gymnázia) Ing. Páv


p. Soukup RNDr. Gregar


p. Mošovský (ved. OHSŠZ) Mgr. Vostárektajemník komise:


pí. Faltejsková H. VilímováIII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.05.99


vyzvat firmy uvedené v příloze materiálu k podání nabídky na zhotovitele stavby “Výměna rozvodů a regulátorů pro chemickou úpravu vody v objektu bazénu Gymnazia J.Heyrovského, Mezi školami 2475, Praha 5”