Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovitele stavby “Regenerace trávníku hřiště a zřízení nového hřiště v areálu TJ Sokol Stodůlky, ul. Kuncova, Praha 13”

20. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 191/1999


 

I. VYHLAŠUJE


výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovitele stavby “Regenerace trávníku hřiště a zřízení nového hřiště v areálu TJ Sokol Stodůlky, ul. Kuncova, Praha 13”.II. schvalujekomisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:


ZS Ing. Karel Mozr Náhradník: p. Kužel, člen MR


ZS Ing. Dvořák Ing.Jančar (zástupce TJ Sokol)


p. Soukup, člen MR RNDr. Gregar, člen MR


Mgr. Vostárek, člen MR p. Mošovský (vedoucí OHSŠZ)


Ing. Mužík (zástupce TJ Sokol) Ing. Bimková (OHSŠZ)


tajemník komise:


pí. Faltejsková (OHSŠZ) náhradník: H. Vilímová (OHSŠZ)III. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 30.04.99

  1. doplnit podmínky soutěže dle připomínek MR  2. vyzvat firmy uvedené v příloze materiálu a doplněné o fu Král/Kurz k podání nabídky na zhotovitele stavby “Regenerace trávníku hřiště a zřízení nového hřiště v areálu TJ Sokol Stodůlky, ul. Kuncova, Praha 13”