Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovitele zakázky “Dodávka nábytku do kabinetů a tříd pro ZŠ Mezi školami 2322 a ZŠ Klausova 2450, Praha 5”

27. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 378/1999

I. vyhlašuje


výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovitele zakázky “Dodávka nábytku do kabinetů a tříd pro ZŠ Mezi školami 2322 a ZŠ Klausova 2450, Praha 5”II. schvalujekomisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:


člen: náhradník:


Ing. Mozr Ing. Kricner


Ing. Dvořák RNDr. Páv


RNDr. Gregar p. Kužel


Ing. Fiala JUDr. Černá


p. Mošovský p. Soukup


tajemník komise : pí FaltejskováIII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 10.08.99vyzvat firmy


Truhlářství Limburský, P. 6


ADONET s.r.o., Kladno 2


Klein truhlářství. P. 6


Solmi s.r.o., Slaný


Čvančara truhlářství, P. 5


k podání nabídky na zhotovitele zakázky “Dodávka nábytku do kabinetů a tříd pro ZŠ Mezi školami 2322 a ZŠ Klausova 2450, Praha 5” s ukončením dokončení zakázky do 27.8.1999