Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovitele zakázky “Výměna parapetních krytů topení v MŠ”

30. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 604/1999


 
 


 


 I. vyhlašujevýzvu zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovitele zakázky “Výměna parapetních krytů topení v mateřských školách”II. schvalujekomisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:


Mgr. Karel Vostárek


Ing. Karel Mozr


Ing. Milan Dvořák


Petr Kužel


Evžen Mošovský


tajemnice – pí. FaltejskováIII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 14.12.99vyzvat firmy uvedené v příloze materiálu k podání nabídky na zhotovitele zakázky