Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku na pojištění majetku ve vlastnictví MČ Praha 13

27. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 384/1999

I. Souhlasí


s vyhlášením veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům na pojištění majetku MČ Praha 13II. pověřuje


firmu IMG, a.s. Zelenkova 3, Praha 4, zastoupenou Mgr. Hradickým přípravou a provedením výběrového řízení formou výzvy více zájemcům výše uvedeného pojištěníIII. jmenuje


hodnotící komisi ve složení :


člen náhradník:


Ing. Mozr p. Soukup


Ing. Dvořák Ing. Bratský


RNDr. Gregar RNDr. Páv


p. Kužel Mgr. Vostárek


p. Weber Ing. Fiala


tajemník komise : Mgr. Strejčková


IV. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 10.08.99


a) seznámit členy komise se zadávacími podmínkami , zpracované fou IMG,a.s.  1. svolat hodnotící komisi na den 10.8.1999 ve 14.00 hodin do zasedací místnosti MÚ MČ

Praha 13