Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Výzva více zájemcům – STL plynovodní řad v ul. Kopanina, Praha 5

18. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 261/1999


 

I. Souhlasí


se zadáním a s vyhlášením veřejné soutěže formou výzvy více zájemcům na vybudování plynovodního řadu v ul. Kopanina, v Praze 5II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 15.06.991/ zabezpečit vyhlášení veřejné soutěže formou výzvy více zájemcům v souladu s bodem 1


tohoto usnesení


2/ zajistit formou Dodatku ke smlouvě s fou GLOBUS, že tato investiční akce bude hrazena ze


smluvního investičního příspěvku firmy


III. jmenujekomisi pro vyhodnocení nabídek ve složení:


členové náhradníci


Ing. K. Mozr Mgr. K. Vostárek


Ing. M. Dvořák P. Kopecký


R. Soukup Ing. O. Fiala
Ing. L. Němejc S. Albrechtová  1. Hylmarová E. Hrnčířová

Tajemník komise: R. Brabencová


Odborný poradce: Mgr. G. Herzová