Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vzdělávací a obchodní středisko společnosti BILLA

19. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 527/1999


 
 


 


I. VÍTá


záměr výstavby “výchovně vzdělávacího, odborného a obchodního střediska” společnosti BILLA v k.ú. Stodůlky mezi ulicemi Jeremiášova a Mukařovského na pozemcích č. 2163/3 a 2161/4 včetně parkovacích stání (v místech, kde se nyní nachází ruina bývalé cihelny a pozůstatky bývalého zařízení staveniště)II. Souhlasís touto stavební aktivitou, předloženou z pověření budoucího investora ředitelem Společnosti Západního Města (SZM)


III. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 16.11.99připravit písemný materiál k záměru výstavby “výchovně vzdělávacího, odborného a obchodního střediska” společnosti BILLA a předložit jej na jednání MR