Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zabezpečení chodu úřadu

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 156/1999
 


 


 


bere na vědomíústní informaci JUDr. Černé, pověřené výkonem funkce tajemníka MÚ, o zabezpečení chodu úřadu