Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zabezpečení zákona o svobodném přístupu k informacím v podmínkách MÚ MČ Praha 13

04. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 6/2000

I. Souhlasí


s postupem při vyřizování žádostí občanů o poskytnutí informace dle zákona 106/99 Sb., stanoveným metodickým pokynem 


II. schvalujesazebník úhrad za informace poskytnuté dle zákona 106/99 Sb.III. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 10.01.00

  1. vydat metodický pokyn pro potřeby MÚ MČ Praha 13, specifikující postup při poskytování


informací dle zákona 106/99 Sb., včetně příloh a sazebníku
  1. zveřejnit sazebník úhrad v Informační kanceláři místního úřaduIV. pověřuje

*


Tajemníka


[TAJ]


T: 11.04.00prostřednictvím OKZ zpracovat a předložit radě vyhodnocení vyřizování žádostí občanů o poskytnutí informace dle zákona 106 včetně výše sazeb za jednotlivé úkony s návrhem na případné úpravy