Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zachování slepé větve komunikace Podohradská v lokalitě Praha 5 – Malá Ohrada – rozklad causy

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 213/1999

I. TRVÁ


na svém usnesení č. 126 ze 6. schůze MR MČ P 13 konané dne 22.3.1999 (souhlasí se zachováním slepé větve komunikace Podohradská včetně veřejného osvětlení)II. bere na vědomíinformaci vedoucí Odboru výstavbyIII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.05.99ve spolupráci s OSOM navrhnout majetkoprávní řešeníIV. pověřuje

*


Kontrolní komisi MR


[KOM]


T: 31.05.99


zabývat se touto kauzou , přizvat si k jednání zástupce příslušných odborů MÚ (OSOM, Ový) a předložit svoje stanovisko místní radě