Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zachování slepé větve komunikace Podohradská v lokalitě Praha 5 – Malá Ohrada

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 126/1999
 


 


I. Souhlasíse zachováním slepé větvě komunikace Podohradská včetně veřejného osvětleníII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 30.04.991. jednat s příslušným odborem MHMP a majiteli pozemků o vykoupení komunikace na pozemcích č.parcelní 2616/3, 2616/4 a části 2616/6 vše k.ú. Stodůlky v Praze 5
  1. předložit Místní radě zprávu o majetkoprávním řešení v termínu do 30.4.