Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zadání studie na realizaci světelného signalizačního zařízení pro křižovatky “Pekařská” a “Nárožní”

17. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UR 407/1999


I. Souhlasí


se zadáním studie pro realizaci světelného signalizačního zařízení na křižovatkách:


1. Bucharova x Pekařská x Rozvadovská spojka


2. Bucharova x Nárožní x Rozvadovská spojka


firmě Ježura k.s., Jinonická 80, Praha 5II. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 20.08.99vystavit příslušnou objednávku, která nepřekročí částku Kč 100.000,-