Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zadání veřejné soutěže na údržbu zeleně ve správě OŽP MÚ MČ Praha 13 v lokalitě A – LUŽINY

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 429/1999

 

I. vyhlašuje

zadání veřejné soutěže na údržbu zeleně ve správě OŽM MÚ Praha 13 a to formou výzvy více zájemcům


II. schvaluje


složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů veřejné soutěže


členové náhradníci


1. Ing.Milan Dvořák 1. RNDr. Hana Maříková


2. RNDr.Miloš Gregar 2. Doc.MUDr.Zdeněk Volný


3. Ing. Petr Bratský 3. Jana Dvořáková


4. Mgr.Karel Vostárek 4. RNDr.Tomáš Páv


5. Ing.Karel Mozr 5. Radim Soukuptajemník komise náhradník


Mgr.Michal Prošek Mgr.Gabriela StrejčkováII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 15.09.99podepsat a zaslat zadání veřejné zakázky výzvou pěti uchazečůmIII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 15.10.99svolat členy komise a stanovit termín jednání vyhodnocení soutěže