Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zadání veřejné soutěže na úklid neskladného odpadu u stání kontejnerů na směsný odpad na celém území MČ Praha 13

27. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 383/1999

I. vyhlašuje


zadání veřejné soutěže na zajištění úklidu neskladného odpadu u stání kontejnerů na směsný odpadII. schvaluje


složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů veřejné soutěžeČlenové Náhradníci


Ing. Milan Dvořák Petr Kužel


RNDr.Miloš Gregar Radim Soukup


Ing.Karel Mozr Petr Kopecký


RNDr.Hana Maříková Tibor Belohorec


RNDr.Michaela Líčková Pavel Ondráček


Jaroslav Fuglík Simona VopátkováTajemník komise Náhradník


Mgr.M.Prošek Mgr.Gabriela Strejčková