Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zadání veřejné soutěže pro výstavbu, opravy a udržování dopravního značení na místních komunikacích, které jsou ve správě MČ Praha 13

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 96/1999

 

usnesení  č. 096  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


     I.     vyhlašuje                   


 


zadání veřejné soutěže pro výstavbu, opravy a údržbu dopravního značení na místních komunikacích, které jsou ve správě MČ Praha 13, a to formou výzvy více zájemcům


 


     II.     schvaluje          


 


složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů veřejné soutěže


 


       členové                                                        náhradníci


 


       1. Ing. Milan  Dvořák                                   1. Petr Weber


       2. Ing. Miloš Houser                                     2. Miroslav    Jíra


       3. Stanislava Kovářová                                 3. Dobromila Derflerová


       4. Blanka Hylmarová                                     5. Svatava Albrechtová


 


       Tajemník komise                                           Náhradník


       Mgr. Michal Prošek                                       Mgr. Gabriela Herzová


 


     III.     ukládá       

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 11.03.99


 


podepsat a zaslat zadání veřejné zakázky výzvou pěti uchazečům


 


     IV.     ukládá       

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 16.03.99


 


svolat členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů veřejné soutěže na  výstavbu, opravy a údržbu dopravního značení a stanovit termín jednání