Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost MČ Praha 13 o zařazení veřejně prospěšných staveb na území Západního Města do rozpočtu hl. města Prahy na rok 2000

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 342/1999

I. bere na vědomí


postup prací na přípravě dokumentace části veřejně prospěšných staveb (VPS) na území Západního MěstaII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 23.06.99jakožto zástupci MČ Praha 13 ve Společnosti Západního Města předložit na nejbližší zasedání MZ písemný materiál o postupu prací na přípravě VPS a žádost MČ Praha 13 o zařazení této investiční akce do rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2000III. Žádá

*


představitele SZM


[STAR]


T: 23.06.99o přítomnost na zasedání zastupitelstva k podání ústního výkladu k předloženému písemnému materiálu a ke zodpovězení případných dotazů členů MZ