Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost nájemce prostorů sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, o souhlas se stavební úpravou

22. 04. 2024
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 0181/2024

Dokumenty ke stažení