Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost nájemce prostorů sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, o souhlas se stavebními úpravami

15. 05. 2023
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 0203/2023

Dokumenty ke stažení