Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost nájemce prostorů sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, o úpravu nájemní smlouvy ze dne 28.4.2022

20. 05. 2024
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 0222/2024

Dokumenty ke stažení