Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o finanční dotaci na činnost Stodůleckého chrámového pěveckého sboru

16. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 581/1999
 


 I. Souhlasís poskytnutím finanční dotace na činnost Stodůleckého chrámového pěveckého sboru ve výši 10.000,- KčII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 30.11.99ve spolupráci s referátem pro volný čas a kulturu zaslat schválenou dotaci na účet příslušné organizace /Česká spořitelna, Praha 5, Mukařovského 1986, č. účtu 1380557 – 05800, VS: 2512, IČO: 63110091/, a to k tíži rozpočtu MÚ m.č. Praha 13, odd. par. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, pol 5229.III. ukládá

*


Redakční radě


[KOM]


T: 01.12.99informovat občany prostřednictvím časopisu STOP a dalších sdělovacích prostředků o konání chrámového koncertu České vánoční mše Jana Jakuba Ryby a dalších akcích, které jsou k vánočním svátkům pořádány naší městskou částí