Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o odejmutí pozemků parc. č. 2908/3 a parc. č. 2908/4, vše v k. ú. Stodůlky

08. 06. 2022
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UZ 0281/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

18. zasedání zastupitelstva MČ z 08.06.2022

USNESENÍ číslo UZ 0281/2022 ze dne 08.06.2022

27. Žádost o odejmutí pozemků parc. č. 2908/3 a parc. č. 2908/4, vše v k. ú. Stodůlky

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

žádost na hlavní město Prahu o odejmutí pozemků parc. č. 2908/3 o výměře 338 m2 a parc. č. 2908/4 o výměře 128 m2, vše v k. ú. Stodůlky, ze svěřené správy městské části Praha 13

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat dopis na hl. m. Prahu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 30.08.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Josef Zobal v. r.

Zbyněk Pastrňák v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení