Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o odkoupení pozemků p.č. 1236/13 a 2229/5 v k.ú. Stodůlky

02. 02. 2000
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UZ 174/2000


 

I. Souhlasí


s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě o prodeji pozemků parc.č.1236/13 a 2229/5 v k.ú. Stodůlky firmě Automechanik Zralý na výstavbu jednoho investičního celku s podmínkou, že při uzavírání kupní smlouvy budou doloženy jeho vlastnické vztahy k sousedním pozemkůmII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 15.02.00prostřednictvím OSOM zveřejnit tento záměrIII. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 30.05.00Ing. Bratskému podepsat smlouvu o budoucí kupní smlouvě