Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o odkoupení pozemku par.č. 1236/13 a 2229/5 v k.ú. Stodůlky

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 643/1999 


 


doporučuje mz


souhlasit s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě o prodeji pozemků parc. č. 1236/13 a 2229/5 v k.ú. Stodůlky firmě Autotechnik Zralý na výstavbu jednoho investičního celku s podmínkou, že při uzavírání kupní smlouvy budou doloženy jeho vlastnické vztahy k sousedním pozemkům