Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o posílení finanční částky na knižní odměny

19. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 523/1999 


 


 


I. Souhlasís posílením finanční částky na knižní odměny úspěšným řešitelům ve výši 4.000,- Kč (4. ročník soutěže Mladý Pythagoras)II. ukládá

*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 31.12.99zapracovat navýšení odměny účastníků soutěže Mladý Pythagoras ve výši 4 tis. Kč do návrhu rozpočtu MČ P 13 na rok 2000