Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o převod pozemků parc.č. 97/22, 97/17, 97/18, 97/19, 2185/10 a 2185/9 v k.ú. Stodůlky

18. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 271/1999


 

doporučuje mz


souhlasit s odprodáním pozemků parc.č.97/22, 97/17, 97/18, 97/19, 2185/10 a 2/85/9 v k.ú. Stodůlky vlastníkům domů č.p. 1011 a 1012