Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o převod pozemků parc. č. 97/22, 97/17, 97/18, 97/19, 2185/10 a 2185/9 v k.ú. Stodůlky

23. 06. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UZ 96/1999


 
 


 


 


I. Souhlasís prodejem pozemků parc.č. 97/22, 97/17, 97/18, 97/19, 2185/10 a 2185/9 v k.ú. Stodůlky vlastníkům domů č.p. 1011 a 1012 za odhadní cenu


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 24.06.99
zveřejnit prostřednictvím OSOM tento záměr


III. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 30.11.99


Ing.Petru Bratskému podepsat kupní smlouvu