Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o schválení navýšení plateb klientů ve stacionáři – Středisku sociálních služeb, Běhounkova

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 452/1999

Souhlasí


se zvýšením úhrad klientů za pobyt ve stacionáři od 1.10.1999, jak je uvedeno v důvodové zprávě předloženého materiálu