Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o souhlas s převodem pozemku parc.č. 70 v k.ú. Třebonice

16. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 566/1999
 


 Souhlasís převodem pozemku parc.č. 70 o výměře 71 m2 v k.ú Třebonice mezi Pražskými energetickými závody st.p. a Pražskou energetikou a.s.


 


II. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 01.12.99zahájit jednání s Pražskými energetickými závody st. p. o budoucí spolupráci při výstavbě Západního Města