Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o souhlas s účetním odepisováním technického zhodnocení budovy

11. 04. 2022
Rada
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UR 0143/2022

Dokumenty ke stažení