Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o stanovisko MR ve věci pomoci zafinancování projektové dokumentace a následné realizace inženýrských sítí na hranice pozemků parc. č. 2865/2 a 2865/1

27. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 373/1999

I. Souhlasí


aby Městská část Praha 13 vedla jednání na OMI MHMP za účelem zafinancování projektové dokumentace a následné realizace inženýrských sítí na hranice pozemků parc. č. 2865/2 a 2865/1II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 30.09.991)objednat u projektového ateliéru Jiran – Kohout, s. r. o., projektovou dokumentaci pro


napojení inženýrských sítí (voda, elektro, plyn, telefon, veřejné osvětlení, kanalizace)2)projednat na OMI MHMP zafinancování výše zmíněné projektové dokumentace a


vybudování inženýrských sítí k  hranicím výše zmíněných pozemků