Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o svěření pozemku p.č. 2131/368

02. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 45/1999


doporučuje mz


požádat o svěření pozemku p.č. 2131/368 za účelem výstavby garáží