Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o svěření pozemku p.č. 2315/17

17. 02. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UZ 29/1999
 


 


I. Souhlasís podáním žádosti o svěření pozemku parc.č. 2315/17, která je částí parcely 2315/22 v k.ú. StodůlkyII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.03.99požádat Zastupitelstvo hl.m.Prahy o svěření parcely č. 2315/17