Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o svěření pozemků parc. č. 1085/9, 2131/19, 151/46, 151/304 a 2160/239 vč. staveb (hlídaná parkoviště) vše v k. ú. Stodůlky z majetku HMP do svěřené správy městské části Praha 13

12. 06. 2023
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 0257/2023

Dokumenty ke stažení