Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o účelovou finanční dotaci na rozvoj sportu

21. 06. 2021
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0282/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 21.06.2021

USNESENÍ číslo UR 0282/2021 ze dne 21.06.2021

2. Žádost o účelovou finanční dotaci na rozvoj sportu

Rada městské části

I. schvaluje

1. poskytnutí dotace pro SK Motorlet Praha, spolek, ve výši 20.000 Kč

2. návrh smlouvy o poskytnutí dotace

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o poskytnutí dotace

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 02.07.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení