Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o účelovou finanční dotaci na zabezpečení kultury v Praze 13 v roce 2022

22. 11. 2021
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 0501/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

20. schůze rady MČ z 22.11.2021

USNESENÍ číslo UR 0501/2021 ze dne 22.11.2021

7. Žádost o účelovou finanční dotaci na zabezpečení kultury v Praze 13 v roce 2022

Rada městské části

I. souhlasí

• s poskytnutím dotace pro KD Mlejn, z. ú., ve výši 3.250.000 Kč

• s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace

II. doporučuje ZMČ

• schválit poskytnutí dotace pro KD Mlejn, z. ú., ve výši 3.250.000 Kč

• schválit návrh smlouvy o poskytnutí dotace      

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení