Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o vyjádření k záměru pronájmu, příp. odkoupení pozemku parc.č. 2160/149 v k.ú. Stodůlky za účelem zřízení autobazaru fa Brychta

15. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 75/2000


 

NESouhlasí


ze záměrem fy Brychta na zřízení autobazaru na pozemku parc.č. 2160/149 v k.ú. Stodůlky