Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o výpůjčku části komunikace parc.č. 2210/1 v k.ú. Stodůlky pro vyhrazené parkování pro držitele průkazu ZTP

11. 01. 2021
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 0004/2021

Dokumenty ke stažení