Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o změnu územního plánu hl.m.Prahy

01. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 287/1999
 


 I. ODkládá


vyslovení stanoviska k návrhu na provedení změny v návrhu územního plánu hl. m. Prahy při ulici K Vidouli, pozemky č. parc. 1607/16 a 1607/17 k.ú. Stodůlky na využití území “cistě obytné” po projednání navrhované změny  příslušnými odbory MÚ v tzv. “kolečku”II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 15.06.99

  1. jednat s advokátní kanceláří JUDr. Novotného o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na


prodej pozemků zastavěných stavbami veřejného zájmu (mateřská škola a chodník) paní


Jirasové


b) předložit materiál znovu radě a následně zastupitelstvu