Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu prostorů sloužících podnikání podanou nájemcem

11. 04. 2022
Rada
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UR 0142/2022

Dokumenty ke stažení