Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost spol. Chirurgie Stodůlky, s. r. o., o uzavření podnájemní smlouvy v poliklinice Hostinského 1533, Praha 5

24. 06. 2024
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0295/2024

Dokumenty ke stažení