Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost Střediska sociálních služeb Prahy 13 o změnu finančního plánu k 20. 12. 2021

20. 12. 2021
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 0542/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 20.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0542/2021 ze dne 20.12.2021

2. Žádost Střediska sociálních služeb Prahy 13 o změnu finančního plánu k 20. 12. 2021

Rada městské části

I. schvaluje

změnu finančního plánu Střediska sociálních služeb Prahy 13 k 20. 12. 2021

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi informovat o usnesení RMČ ředitele Střediska sociálních služeb Prahy 13 RNDr. Jiřího Maška, CSc.

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení