Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádosti o dotace na rozvoj sportu

30. 08. 2021
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0354/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 30.08.2021

USNESENÍ číslo UR 0354/2021 ze dne 30.08.2021

6. Žádosti o dotace na rozvoj sportu

Rada městské části

I. souhlasí

1. s poskytnutím dotací v celkové výši 570.000 Kč pro:
• SK Motorlet Praha, spolek, ve výši 310.000 Kč
• Petra Škábová – plavecká a sportovní škola Bubble Trouble ve výši 70.000 Kč
• SK Aktis Praha, z. s., ve výši 190.000 Kč

2. s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace

II. doporučuje

ZMČ
1. schválit poskytnutí dotací v celkové výši 570.000 Kč

2. schválit návrh smlouvy o poskytnutí dotace

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení