Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádosti o dotace v sociální oblasti

20. 06. 2022
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0255/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 20.06.2022

USNESENÍ číslo UR 0255/2022 ze dne 20.06.2022

3. Žádosti o dotace v sociální oblasti

Rada městské části

I. schvaluje

1. poskytnutí dotace pro Záchraná služba Asociace samaritánů ČR Praha – západ, z. s., ve výši 50.000 Kč

2. poskytnutí dotace pro DEJME DĚTEM ŠANCI, o. p. s., ve výši 50.000 Kč

3. návrh smlouvy o poskytnutí dotace

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvy o poskytnutí dotace

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 01.07.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení