Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádosti o finanční dotace

14. 03. 2022
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 0078/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

5. schůze rady MČ z 14.03.2022

USNESENÍ číslo UR 0078/2022 ze dne 14.03.2022

2. Žádosti o finanční dotace

Rada městské části

I. schvaluje

1. poskytnutí dotací v celkové výši 151.000 Kč pro:

• Czech Pole Championship, s. r. o., ve výši 30.000 Kč

• Prague Triatlon Team, z. s., ve výši 50.000 Kč

• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha 13 – Třebonice, ve výši 30.000 Kč

• Moudrá Sovička, z. s., ve výši 41.000 Kč2. návrh smlouvy o poskytnutí dotace

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvy o poskytnutí dotací

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 25.03.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení